Vizyon-Misyon

Vizyon

Ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten, geleceğe yönelik hedefler belirleyen, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen, farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerin farklı alanlara uygulayabilen, halk kültürün eve sanat alanlarına karşı duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, teori ile uygulamayı birleştiren, hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, eleştirel düşünebilen ve düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen, özgüven ve hoşgörü duygusu yüksek düzeyde öğretmenler yetiştirmektir.

Misyon

Ülkemizin bilhassa eğitim alanındaki gelişimine katkı sağlayacak, uygar, alanında uzman, eğitim ve öğretim alanındaki gelişmeleri yakından takip eden, idealist, sorgulayıcı ve çözümleyici, insani değerlere saygılı, özgüveni yüksek ortaokul düzeyinde Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenleri ve akademisyenler yetiştirmek olup,  alanıyla ilgili dünyada olan gelişmeleri takip ederek bu gelişmelere katkı sağlamak, öğrencilerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla ulusal ve uluslar arası çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütmek, ülkemiz öğretmenlerine gerekli desteği sağlamaktır.

Güncelleme : 7.03.2017 16:15:15